CO JE TAJEMSTVÍ?

Tajemstvím je, co člověk skrývá v duši

Tajemství je prapodivný pocit.

Myšlenky, které se honí v hlavě

Myšlenky, z nichž nerozhodnost se stane.


Tajemství duše skrývá, tajemná místa v
nichž dříve žila.

Můžou být temná i světlá

I ty však mohou zůstat skryta.


Tajemný svět duše v těle

Nicotný stav beznaděje

Ujišťování sebe sama, že nic se nedá
opakovat.

Že chvíle špatné jsou jen moje prohra.


Tajemný svět náhod, tajemný svět mocných sil

Až povznese se duše nad hrob pak uvěří.

Tajemný svět temných sil, jejž nikdo z lidí
nevidí

Neví ,kde vznik

neví, co učiní.


Nic nemůže být jako dřív, tajemství se
odkrývá

Závoj šedý, jenž duši omotal na světlo
vyjít má.

Již končí doba tajemná...